Seznam vseh BIC kod finančnih institucij v Sloveniji

List of all BIC codes of financial institutions in Slovenia

BANKE / banks

Finančna institucija, sedež in telefonske številke
The financial institution, office and phone numbers
Identifikacija
Identification
Račun finančne institucije (IBAN)
Financial institution account (IBAN)
BIC
BIC

BANKA SLOVENIJE

Slovenska 35
1505 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 4719000
faks:+386 (1) 2515516

1 SI56 0100 0000 0100 090 BSLJ SI 2X

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Šmartinska 140
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 5876600
faks: +386 (1) 5876684
e-mail: info@si.bacai.com

29 SI56 0100 0000 2900 092 BACX SI 22

BANKA CELJE D.D.

Vodnikova 2
3000 CELJE
telefon: +386 (3) 4221000
faks: +386 (3) 4221100
e-mail: info@banka-celje.si

6 SI56 0100 0000 0600 028 SBCE SI 2X

BANKA KOPER D.D.

Pristaniška 14
6502 KOPER
telefon: +386 (5) 6651100
faks: +386 (5) 6397842
e-mail: info@banka-koper.si

10 SI56 0100 0000 1000 153 BAKO SI 2X

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.

Kolodvorska 9
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 4727100
faks: +386 (1) 4727405
e-mail: info@dbs.si

19 SI56 0100 0000 1910 013 SZKB SI 2X

FACTOR BANKA D.D.

Tivolska 48
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 2306600
faks: +386 (1) 2307760
e-mail: info@factorb.si

27 SI56 0100 0000 2700 078 FCTB SI 2X

GORENJSKA BANKA, D.D., KRANJ

Bleiweisova 1
4000 KRANJ
telefon: +386 (4) 2084000
faks: +386 (4) 2021503,
+386 (4) 2021613,
+386 (4) 2021625,
+386 (4) 2021718
e-mail: info@gbkr.si

7 SI56 0100 0000 0700 035 GORE SI 2X

HYPO-ALPE-ADRIA BANK D.D.

Dunajska 117
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 5804000
faks: +386 (1) 5804001
e-mail: hypo-bank@hypo.si

33 SI56 0100 0000 3300 023 HAAB SI 22

BANKA SPARKASSE D.D.

Cesta v Kleče 15
1000 LJUBLJANA
Tel: +386 (1) 583 66 66
e-mail: info@sparkasse.si

34 SI56 0100 0000 3400 030 KSPK SI 22

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.

Ulica Vita Kraigherja 4
2505 MARIBOR
telefon: +386 (2) 2292290
faks: +386 (2) 2524333,
+386 (2) 2524371
e-mail: info@nkbm.si

4 SI56 0100 0000 0400 014 KBMA SI 2X

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

Trg republike 2
1520 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 4250155,
+386 (1) 4763900
faks: +386 (1) 2522422,
+386 (1) 2522500,
+386 (1) 4252097,
+386 (1) 2514057
e-mail: info@nlb.si

2 SI56 0100 0000 0200 097 LJBA SI 2X

POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D.

Vita Kraigherja 5
2000 MARIBOR
tel.: +386 (2) 2288200
fax: +386 (2) 2288210
e-mail: info@pbs.si

90 SI56 0100 0000 9000 034 PBSL SI 22

PROBANKA D.D.

Trg Leona Štuklja 12
2000 MARIBOR
telefon: +386 (2) 2520500
faks: +386 (2) 2525882
e-mail: info@probanka.si

25 SI56 0100 0000 2510 055 PROB SI 2X

RAIFFEISEN BANKA D.D.

Slovenska ulica 17
2000 MARIBOR
telefon: +386 (2) 2293100
faks: +386 (2) 2522261, +386 (2) 2523502
e-mail: info@r-kb.si

24 SI56 0100 0000 2400 057 KREK SI 22

SKB BANKA D.D.

Ajdovščina 4
1513 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 4332132,
+386 (1) 4715100
faks: +386 (1) 2314549
e-mail: skb.net@skb.si

3 SI56 0100 0000 0300 007 SKBA SI 2X

BANKA VOLKSBANK D.D.

Dunajska 128 a
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 5307400,
+386 (1) 5307402,
+386 (1) 5307404
faks: +386 (1) 5307555
e-mail: banka@volksbank.si

30 SI56 0100 0000 3029 005 SLBV SI 2X

BKS BANK AG, BANČNA PODRUŽNICA 

Dunajska cesta 161
1000 LJUBLJANA
telefon:+386 (1) 5890 900
faks:+386 (1) 5890 920
e-mail: info@bksbank.si

35 SI56 0100 0000 3500 134 BFKK SI 22

ZVEZA BANK, PODRUŽNICA LJUBLJANA

Bravničarjeva 13
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 5001100
faks: +386 (1) 5001120
e-mail: office@zvezabank.com

37 SI56 0100 0000 3700 051 VSGK SI 22

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 

Ulica Josipine Turnograjske 6
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 200 75 00
faks: +386 (1) 200 75 75
e-mail: info@sid.si

38 SI56 0100 0000 3800 058 SIDR SI 22

ABANKA VIPA d.d. 

Slovenska cesta 58
1517 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 47 18 100
faks: +386 (1) 43 25 165
e-mail: info@abanka.si

5 SI56 0100 0000 0500 021 ABAN SI 2X

KD Banka d.d. 

Neubergerjeva 30
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (0)59 22 00 00
faks: +386 (0)59 22 00 45
e-mail: info@kdb.si

41 SI56 0100 0000 4100 079 KDBA SI 22

HRANILNICE / savings bank

Finančna institucija, sedež in telefonske številke
The financial institution, office and phone numbers
Identifikacija
Identification
Račun finančne institucije (IBAN)
Financial institution account (IBAN)
BIC
BIC

DELAVSKA HRANILNICA D.D.

Miklošičeva 5
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 3000200
faks: +386 (1) 3000220
e-mail: info@delavska-hranilnica.si

61 SI56 0100 0000 6100 025 HDEL SI 22

HRANILNICA LON D.D. KRANJ

Bleiweisova 2
4000 KRANJ
telefon: +386 (4) 2800777
faks: +386 (4) 2011337
e-mail: info@lon.si

60 SI56 0100 0000 6000 018 HLON SI 22

HRANILNICA IN POSOJILNICA VIPAVA D.D.

Glavni trg 15
5271 VIPAVA
tel.: +386 (5) 366 45 00
faks: +386 (5) 366 45 10
e-mail: info@hranilnica-vipava.si

64 SI56 0100 0000 6400 046 HKVI SI 22

DRUGE FINANČNE ORGANIZACIJE / other financial organizations

Finančna institucija, sedež in telefonske številke
The financial institution, office and phone numbers
Identifikacija
Identification
Račun finančne institucije (IBAN)
Financial institution account (IBAN)
BIC
BIC

KDD-KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA D.D.

Tivolska 48
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (1) 307 35 00
faks: +386 (1) 307 35 07
e-mail: info@kdd.si

79 SI56 0100 0000 7900 054 KDDS SI 22

Vir podatkov: Banka Slovenije

Pogoji uporabe

© 2014-2018 | Izdelava učinkovitih spletnih strani: Kreatik.si